ΚΑΜΕΡΕΣ CCTV

Που χρησιμεύουν;


Το κλειστό κύκλωμα είναι ο ενδεδειγμένος τρόπος επιτήρησης-παρακολούθησης ενός χώρου. Ανάλογα με τις ανάγκες του εκάστοτε χώρου, τοποθετούνται τα κατάλληλα υλικά ώστε να επιτευχθεί το καλύτερο οπτικό αποτέλεσμα. Η παρακολούθηση μπορεί να γίνει είτε τοπικά με τη χρήση monitor, είτε δικτυακά, είτε μέσω της επίγειας τηλεόρασης.

Με την λήψη σήματος εικόνας από το σύστημα ασφαλείας στον χώρο του συνδρομητή, ο χειριστής του κέντρου λήψης παρατηρεί τα συμβάντα και διαπιστώνει σύμφωνα με τις δυνατότητες και εντός του οπτικού πεδίου του εγκατεστημένου εικονολήπτη, την σοβαρότητα του περιστατικού.


Εάν ο χειριστής διαπιστώσει πως τα συμβάντα, βλάπτουν ή πιθανώς να βλάψουν τα έννομα συμφέροντα του συνδρομητή, πραγματοποιεί τις προβλεπόμενες και προσυμφωνηθέντες ενέργειες. Προβλεπόμενες ενέργειες είναι η ενημέρωση της άμεσου δράσης και η ενημέρωση του συνδρομητή για τα παρατηρηθέντα συμβάντα.