ΘΥΡΟΤΗΛΕΦΩΝΑ – ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ

Η εγκατάσταση περιλαμβάνει:

–  Εγκατάσταση των καλωδίων του θυροτηλεφώνων/θυροτηλεοράσεων και μπουτονίερας
–  Έλεγχος καλωδίωσης
–  Εγκατάσταση και σύνδεση της μπουτονιέρας στην είσοδο
–  Εγκατάσταση και σύνδεση των θυροτηλεφώνων/θυροτηλεοράσεων
–  Εγκατάσταση και σύνδεση του/των ενισχυτών
–  Έλεγχος καλής λειτουργίας

 

thirotilefona thessaloniki

Εγκαταστάσεις θυροτηλεφώνων και θυροτηλεοράσεων σε παλιές εγκαταστάσεις

–  Αποσύνδεση και αποξύλωση του/των παλιών ενισχυτών
–  Αποσύνδεση και αποξύλωση της παλιάς μπουτονιέρας στην είσοδο
–  Αποσύνδεση και αποξύλωση των παλιών θυροτηλεφώνων/θυροτηλεοράσεων
–  Εγκατάσταση και σύνδεση της καινούργιας μπουτονιέρας στην είσοδο
–  Εγκατάσταση και σύνδεση των καινούργιων θυροτηλεφώνων/θυροτηλεοράσεων
–  Εγκατάσταση και σύνδεση του/των καινούργιων ενισχυτών